Izopol d.o.o. Zrenjanin
IZOPOL d.o.o.
preduzeće za građevinarstvo,
proizvodnju, konsalting i trgovinu

Miletićeva 110, 23000 Zrenjanin
Telefon/Faks:
+381 (0)23 523 007
+381 (0)23 525 775

Toplotno predizolovane cevi

 

 

Predizolovani cevni sistemi predstavljaju savremeno rešenje za izgradnju gradskih i industrijskih toplovodnih mreža. U odnosu na klasične sisteme (cevovodi izolovani staklenom vunom u betonskim kanalima) fabrički predizolovane cevi obezbeđuju pouzdanost, dugotrajnost i manje gubitke toplote.

 

Predizolovana cev se sastoji od čelične matične cevi kroz koju protiče fluid, termičke izolacije od tvrde poliuretanske pene i spoljne zaštitne polietilenske cevi. Izolacioni sloj tvrde poliuretanske pene istovremeno čini čvrstu vezu između matične cevi i spoljašnje zaštitne cevi.

 

Za različite primene matična cev može biti urađena i od drugih materijala (nerđajući čelik, bakar, umreženi polietilen itd.). Zaštitna cev se takođe može uraditi od različitih materijala kao što su polipropilen, polivinilhlorid ili kao spiralno falcovana cev od pocinkovanog lima.

 

Toplotno predizolovane cevi i fitinzi

 

Mreže daljinskog grejanja se po pravilu rade sa sistemom za detekciju prodora vlage u izolaciju. Svaki predizolovani elemenat (cev, ogranak, koleno, fiksna tačka...) ima ugrađena dva provodnika, koji se spajaju po odgovarajućoj šemi i omogućavaju tačno lociranje mesta curenja, a time brzu popravku i vraćanje toplovoda u funkciju.

 

Predizolovane cevi izradjujemo u standardnoj varijanti od tvrde poliuretanske pene za trajne radne temperature do 130 °C (po zahtevu do 142 °C) sa minimalnim očekivanim vekom trajanja od 30 godina.

 

Katalog

 

 

Liveni poliuretanski  elastomeri
Poliuretanski elastomer je materijal koji predstavlja odličnu alternativu za gume, plastike i u mnogim slučajevima za metale.
Polueretanska pena
Proizvode od tvrde poliuretanske pene izrađujemo livenjem pojedinačnih komada ili sečenjem iz bloka.
Toplotno predizolovane cevi
Predizolovani cevni sistemi predstavljaju savremeno rešenje za izgradnju gradskih i industrijskih toplovodnih mreža.
Termoizolacija PUR penom na licu mesta
Termoizolacija cevovoda i opreme u procesnoj industriji, građevinskih objekata, kamionskih i železničkih cisterni i hladnjača.
Termoizolacija farmi i skladišta
Izolacija energetskih postrojenja i parovoda.
Termoizolacija farmi i skladišta
Ekonomična termoizolacija farmi i skladišta sprej postupkom bez prekida i toplotnih mostova