Izopol d.o.o. Zrenjanin
IZOPOL d.o.o.
preduzeće za građevinarstvo,
proizvodnju, konsalting i trgovinu

Miletićeva 110, 23000 Zrenjanin
Telefon/Faks:
+381 (0)23 523 007
+381 (0)23 525 775

Proizvodi od tvrde PUR pene

 

Proizvode od tvrde poliuretanske pene izrađujemo livenjem pojedinačnih komada ili sečenjem iz bloka:

                   
 • izolacione ploče sa ili bez žlebova,
 • segmente izolacije za cevovode i sudove,
 • komade različitih oblika, dimenzija i tvrdoće,
 • u zavisnosti od zahteva kupca.


Zbog svojih izuzetnih karakteristika poliuretanske ploče imaju veliku primenu u auto-industriji (dostavna vozila i hladnjače), građevinarstvu i brodogradnji.

             

Proizvodi od tvrde PUR pene

Drobljenjem komada tvrde PUR pene dobijamo različite granulacije usitnjenog materijala:

                   
 • usitnjena pena veće granulacije - za izradu izolacionih betona i maltera,
 • u obliku praha i najsitnije granulacije - za prikupljanje prosute ili razlivene nafte i drugih tečnosti budući da je PU u tom obliku odličan absorber.
 • Specifične prednosti:
  - mogućnost skupljanja nečistoća sa površine vode, budući da „pliva" po površini;
  - veći kapacitet upijanja od strugotina ili peska;
  - mnogo manje težine/manji troškovi odlaganja nego peska.

 


Liveni poliuretanski elastomeri
Poliuretanski elastomer je materijal koji predstavlja odličnu alternativu za gume, plastike i u mnogim slučajevima za metale.
Polueretanska pena
Proizvode od tvrde poliuretanske pene izrađujemo livenjem pojedinačnih komada ili sečenjem iz bloka.
Toplotno predizolovane cevi
Predizolovani cevni sistemi predstavljaju savremeno rešenje za izgradnju gradskih i industrijskih toplovodnih mreža.
Termoizolacija PUR penom na licu mesta
Termoizolacija cevovoda i opreme u procesnoj industriji, građevinskih objekata, kamionskih i železničkih cisterni i hladnjača.
Termoizolacija farmi i skladišta
Izolacija energetskih postrojenja i parovoda.
Termoizolacija farmi i skladišta
Ekonomična termoizolacija farmi i skladišta sprej postupkom bez prekida i toplotnih mostova