Izopol d.o.o. Zrenjanin
IZOPOL d.o.o.
preduzeće za građevinarstvo,
proizvodnju, konsalting i trgovinu

Miletićeva 110, 23000 Zrenjanin
Telefon/Faks:
+381 (0)23 523 007
+381 (0)23 525 775

Termoizolacija tvrdom PUR penom

 

Rezervoar tečnog CO2-termoizolacija tvrdom PUR penom

Solarni bojleri-izolacija poliuretanom

Termoizolacija tvrdom PUR penom

PUR ulivanje

Termoizolacija tvrdom PUR penom

Termoizolacija tvrdom PUR penom

 

 

     

 

Primena tvrde poliuretanske pene kao novog visokokvalitetnog izolacionog materijala počinje šezdesetih godina prošlog veka. Tadašnja dostignuća poliuretanske hemije uz početak korišćenja inovativne mobilne opreme, omogućili su da se na licu mesta, tj. na samom gradilištu, istovremeno proizvodi i ugrađuje izolacioni materijal.

 

Prednosti primene ovakve vrste materijala:

 • izolacija bez toplotnih mostova,
 • veoma dobra lepljivost za površinu koja se izoluje,
 • ne absorbuje vodu, sprečava kondenzaciju i pojavu buđi,
 • povećava krutost konstrukcije,
 • mala težina,
 • popunjavanje i termoizolacija bilo kog unutrašnjeg prostora,
 • otpornost na biološke uticaje,
 • dobre karakteristike zvučne izolacije,
 • temperatura primene od -200°C do +140°C,
 • veoma nizak koeficijent toplotne provodljivosti 0,020 - 0,025 W/mK,
 • dugotrajnost.

 

Uobičajena primena:

 • Procesna industrija - cevovodi i oprema:
  - u hemijskoj industriji;
  - u prehrambenoj industriji;
  - u postrojenjima za hlađenje i zamrzavanje hrane.
 • Građevina - zidovi potkrovlja i podovi zgrada i hala,
 • Brodogradnja - popunjavanje šupljina (dupli zidovi),
 • Toplovodi - podzemni ili nadzemni,
 • Kamionske i železničke cisterne,
 • Kamionske i železničke hladnjače.Termoizolacija cevovoda i opeme u procesnoj industriji

- Ekonomičan i praktično nezamenljiv postupak za izolacije cevovoda i opreme sa hladnim fluidima.


Termoizolacija unutrašnjih i spoljašnjih površina građevinskih objekata

- Za termoizolaciju unutrašnjosti građevinskih objekata u industriji koriste se sistemi poliuretanske sprej pene male gustine sa veoma kratkim vremenom otpočinjanja hemijske reakcije. Takva pena se može naneti na zidove i tavanice bez opasnosti da dođe do curenja ili kapanja. Usled velike brzine rasta, pena naprosto kopira reljef podloge.

- Sprej postupkom se mogu izolovati spoljašnji zidovi objekata nakon čega se montiraju fasadne obloge na predhodno postavljene nosače (npr. fasade zgrada Srpskog Narodnog Pozorišta i Master centra u Novom Sadu).

- Toplotno izolovan krov sprej tvrdom poliuretanskom penom, pored uštede energije grejanja u zimskom periodu, pruža prijatan ambijent i uštedu el. energije hlađenja u letnjem, uz zanemarljivo povećanje opterećenja krovne konstrukcije (≤ 2kg/m2).

Poliuretanska pena na ravnom ili kosom krovu se nanosi u više slojeva (ukupne debljine 30 i više mm) čineći kompaktnu termo i vodonepropusnu izolaciju, bez mesta spajanja. Pena ima zatvorenu ćelijsku strukturu i potrebnu gustinu da se po njenoj površini može hodati. Na površinu poliuretanske pene se nanosi UV zaštitni premaz u dva sloja čime se postiže dugotrajna otpornost na UV zračenje.

Poliuretanska sprej pena je pogodna za izolaciju novih, a posebno je ekonomična za popravku starih i oštećenih krovova. Njenom primenom eliminiše se potreba za većim rekonstrukcijama krova i dodatno dobija toplotna izolacija.

Može se primeniti za izolaciju: krovova na bazi bitumena, krovova sa limenim pokrivačem, krovova pokrivenih azbestno-cementnim pločama (salonit ploče) i krovova sa betonskim završnim slojem.

     

 

Izolacija krova-tvrdom poliuretansom penom

Izolacija krova-tvrdom PUR penom

Spoljašnja izolacija PUR sprejom

Spoljašnja izolacija PUR sprejom sa UV zaštitnim premazom

Unutrašnja izolacija PUR sprejom

Unutrašnja izolacija PUR sprejom


Liveni poliuretanski elastomeri
Poliuretanski elastomer je materijal koji predstavlja odličnu alternativu za gume, plastike i u mnogim slučajevima za metale.
Polueretanska pena
Proizvode od tvrde poliuretanske pene izrađujemo livenjem pojedinačnih komada ili sečenjem iz bloka.
Toplotno predizolovane cevi
Predizolovani cevni sistemi predstavljaju savremeno rešenje za izgradnju gradskih i industrijskih toplovodnih mreža.
Termoizolacija PUR penom na licu mesta
Termoizolacija cevovoda i opreme u procesnoj industriji, građevinskih objekata, kamionskih i železničkih cisterni i hladnjača.
Termoizolacija farmi i skladišta
Izolacija energetskih postrojenja i parovoda.
Termoizolacija farmi i skladišta
Ekonomična termoizolacija farmi i skladišta sprej postupkom bez prekida i toplotnih mostova