Izopol d.o.o. Zrenjanin
IZOPOL d.o.o.
preduzeće za građevinarstvo,
proizvodnju, konsalting i trgovinu

Miletićeva 110, 23000 Zrenjanin
Telefon/Faks:
+381 (0)23 523 007
+381 (0)23 525 775

Termoizolacija mineralnom vunom

                 

Elektrostatički filter

Izolacija mineralnom vunom

Termoizolacija mineralnom vunom

 

     

 

 

 

U zavisnosti od tehničkih zahteva kao materijal za toplotnu izolaciju koristimo mineralnu vunu - kamenu ili staklenu. Mada ovi materijali imaju veću vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti i skloni su upijanju vlage, njihova prednost je mogućnost primene na visokim temperaturama.

 

Pored funkcije uštede energije i održavanja temperature, ova izolacija uvek ima i zaštitnu funkciju, da spusti temperaturu obloge ispod 60 °C, kako ne bi došlo do povređivanja ljudi usled stvaranja opekotina pri dodiru.

 

Granične temperature primene:

  • staklena vuna sa polimernim vezivom: 230 °C,
  • kamena vuna: 750 °C.

 

Ove materijale koristimo za izolaciju energetskih postrojenja i parovoda.

 

 

     

Termoizolacija mineralnom vunom

Termoizolacija mineralnom vunom

Termoizolacija mineralnom vunom 

Liveni poliuretanski  elastomeri
Poliuretanski elastomer je materijal koji predstavlja odličnu alternativu za gume, plastike i u mnogim slučajevima za metale.
Polueretanska pena
Proizvode od tvrde poliuretanske pene izrađujemo livenjem pojedinačnih komada ili sečenjem iz bloka.
Toplotno predizolovane cevi
Predizolovani cevni sistemi predstavljaju savremeno rešenje za izgradnju gradskih i industrijskih toplovodnih mreža.
Termoizolacija PUR penom na licu mesta
Termoizolacija cevovoda i opreme u procesnoj industriji, građevinskih objekata, kamionskih i železničkih cisterni i hladnjača.
Termoizolacija farmi i skladišta
Izolacija energetskih postrojenja i parovoda.
Termoizolacija farmi i skladišta
Ekonomična termoizolacija farmi i skladišta sprej postupkom bez prekida i toplotnih mostova