Izopol d.o.o. Zrenjanin
IZOPOL d.o.o.
preduzeće za građevinarstvo,
proizvodnju, konsalting i trgovinu

Miletićeva 110, 23000 Zrenjanin
Telefon/Faks:
+381 (0)23 523 007
+381 (0)23 525 775

Poljoprivreda

-ekonomična termoizolacija farmi i skladišta sprej postupkom bez prekida i toplotnih mostova

Izolacija ima izuzetno velik značaj, jer doprinosi malom kolebanju temperature. Dobra izolacija omogućava da unutrašnja temperatura bude mnogo manje zavisna od varijacija spoljašnjih temperatura. U stočarstvu doprinosi većem prirastu, smanjenju uginuća, boljoj konverziji hrane, a naročito dobre efekte daje u živinarstvu i svinjogojstvu.

Upotrebom tvrde PUR pene koja se nanosi sprej postupkom obezbeđuje se racionalno rešenje za izolaciju krovova, zidova, a u nekim slučajevima i podova. Jednim nanošenjem dobija se pena u neprekidnom sloju bez prekida i toplotnih mostova debljine 8 do 12mm. Višeslojnim nanošenjem se obezbeđuje potrebna debljina izolacije. Dobro izolovana hala ili štala bitno smanjuje troškove grejanja čime se postižu mnogo bolji rezultati i lakše obezbeđuje željena temperatura. Poliuretan sprej tehnika pruža ekonomično rešenje izolacije postojećih objekata.

Posebno je isplativa sanacija starih i/ili oštećenih krovova jer se ovim postupkom pri niskim troškovima ulaganja i kratkom vremenu postiže trajna ušteda u troškovima grejanja ili hlađenja (i do 50%) i eliminiše kondenzacija i kapanje vode.

Poliuretan sprej se može naneti na skoro sve vrste podloga (na bazi: cementa i bitumena, različitih vrsta limova, ploča od drveta, stakla, salonit ploča, itd.) koji u potpunosti prati konfiguraciju površine.

Prednosti poliuretanske izolacione pene nanete sprej postupkom:

 • efikasno zaptivanje oštećenih krovova,
 • može se prati vodom i dezinfikovati,
 • prateći konfiguraciju površine ne omogućava naseljavanje glodara,
 • brza ugradnja,
 • efikasna izolacija male debljine, bez prekida i toplotnih mostova,
 • veoma niska toplotna provodljivost: 0,020 - 0,025 W/mK,
 • sprečava kondenzaciju i pojavu buđi,
 • samolepljiva izolacija koja prati konfiguraciju površine,
 • neprekidan vodonepropusni a paropropusni izolacioni materijal,
 • mehanički ojačava limene zidove i smanjuje vibracije,
 • može se hodati po peni nanetoj na krov,
 • mala težina,
 • temperatura primene od -200°C do +140°C,
 • dobar zvučni izolator,
 • očekivani vek trajanja 50 godina.

Za sve dodatne informacije firma „IZOPOL doo" Vam stoji na raspolaganju!

Izolacija hale PUR sprejom

 

Izolacija hale PUR sprejom

 

Krov-poliuretanski sprej

 

 

Liveni poliuretanski elastomeri
Poliuretanski elastomer je materijal koji predstavlja odličnu alternativu za gume, plastike i u mnogim slučajevima za metale.
Polueretanska pena
Proizvode od tvrde poliuretanske pene izrađujemo livenjem pojedinačnih komada ili sečenjem iz bloka.
Toplotno predizolovane cevi
Predizolovani cevni sistemi predstavljaju savremeno rešenje za izgradnju gradskih i industrijskih toplovodnih mreža.
Termoizolacija PUR penom na licu mesta
Termoizolacija cevovoda i opreme u procesnoj industriji, građevinskih objekata, kamionskih i železničkih cisterni i hladnjača.
Termoizolacija farmi i skladišta
Izolacija energetskih postrojenja i parovoda.
Termoizolacija farmi i skladišta
Ekonomična termoizolacija farmi i skladišta sprej postupkom bez prekida i toplotnih mostova